Kesäkuu 2018

Perjantai, kesäkuu 15, 2018 - 13:34

KomPAssi-hanke on edennyt vauhdikasta tahtia eteenpäin ja kuluneen kevään aikana hankkeessa tehty työ on näkynyt myös maakunnan ikäihmisten ja heidän omaisten arjessa muun muassa tässä uutiskirjeessa kerrotuilla tavoilla.

Tällä hetkellä on meneillään ikäihmisten asiakasneuvonnan ja -ohjauksen kokeilu, jossa on mukana 9 kuntaa. Monessa kunnassa on aiemminkin tarjottu neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi neuvontapisteissä, joissa on mahdollisuus saada palvelua mm. puhelimitse ja kasvotusten. Kokeilun myötä uutena palvelumuotona on tullut mahdollisuus käydä keskustelua asiakasohjaajan kanssa chatin välityksellä. Chat löytyy asiakasneuvonta.fi -sivustolta ja palvelu on käytössä arkisin klo 9-15. Mukana olevat kunnat palvelevat tutuilla aukioloajoillaan ja puhelinnumeroillaan, tarkemmat tiedot löydät samalta sivustolta, kohdasta: Kuntien yhteystiedot. Lisäksi kuntien neuvontapuheluita on pystytty siirtämään kuntien välillä eli asiakasohjaajan ollessa varattuna puheluita on siirtynyt muihin kokeilussa mukana oleviin kuntiin. 

Omaishoidon palvelujen parantamiseksi kootaan työryhmien tuotoksia yhteen ehdotukseksi yli 65-vuotiaiden omaishoidon palvelujen järjestämiseksi Varsinais-Suomessa. Seuraavassa muutama ajankohtainen nosto KomPAssissa omaishoidon palvelujen parantamisesta.

Omaishoidon palvelujen yhtenä kokonaisuutena on ollut toimintatapa omaishoidon äkillisissä muutostilanteissa. Omaishoidon äkillisiä muutostilanteita voivat olla mm. omaishoitajan äkillinen sairastuminen, omaishoidon päättyminen tai omaishoitajan jaksamisen muutokset. Kokeilujen avulla on luotu yhtenäinen tapa varautumista omaishoidon äkillisiin muutostilanteisiin. Lisäksi omaishoitajakortin käyttöä Varsinais-Suomen kunnissa on lisätty, joka helpottaa omaishoitajan tunnistamista. Viimeisimpänä vaiheena on käynnistynyt kokeilu omaishoidon päättymistilanteisiin, jossa omaishoidon / läheishoidon luopumis- tai päättymistilanteissa toimitaan yhtenäisin tavoin ja huomioidaan esimerkiksi luopuneen omaishoitajan jaksaminen sekä tuen tarpeesta luopumistilanteessa.

Omaishoitajien verkossa toimiva vertaistukiryhmä on käynnistynyt. Ryhmä tarjoaa yli 65 -vuotiaille omaishoitajille mahdollisuuden osallistua ammattilaisen ohjaamaan ryhmään asuinpaikasta tai kuljetuksista riippumatta. Kokeilulla kerätään kokemuksia ja tietoa ikäihmisten verkossa tapahtuvan ryhmätapaamisen onnistumisesta.

Asiakkaat ja vanhusneuvostot mukana kehittämistyössä

Varsinais-Suomen vanhusneuvostoja kutsuttiin yhteiseen tilaisuuteen 18.4. Turkuun, jossa työpajan muodossa käsiteltiin neuvonnan ja ohjauksen arvoja. Tilaisuudessa oli mukana myös Varsinais-Suomen I&0 muutosagentti Kirsi Kiviniemi ja hänen johdollaan vanhusneuvostojen edustajat pääsivät tarkastelemaan maakunnan palvelulupausta. Tilaisuuden jälkeen vanhusneuvostoille lähetettiin kommentoitavaksi asiakasneuvonta.fi -sivuston palvelutarjoaman luokittelu. Tavoitteena on, että sivuston kehittyessä vanhusneuvostot ja järjestöjen edustajat ovat mukana tarkastelemassa mm. sivuston käytettävyyttä.

KomPAssi maakuntaan! -tilaisuuksissa hanke vieraili huhti-toukokuussa Turussa, Paraisilla, Loimaalla, Salossa ja Laitilassa. Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen kuulumisia ja kuultiin myös Varsinais-Suomen JärjestöSotehankkeen 113 esittelyä. Lue lisää.

Omaishoitajien kuuleminen on ollut tärkeässä asemassa omaishoitajien palveluja suunniteltaessa. Loppuvuodesta 2017 toteutettiin Turun kaupungin omaishoitajille kyselyn, johon vastasi 109 omaishoitajaa. Vastaukset löydät tästä. Lisäksi on kerätty Turun Seudun Omaiset ja Läheiset ry:n Omaishoitajaraadin näkemyksiä ja mielipiteitä. Näitä arvokkaita tietoja käytetään hyödyksi omaishoidon palvelujen monipuolistamiseen ja parantamiseen.

 

Ryhmätyöskentelyä vanhusneuvostojen tapaamisessa

 

KomPAssi-hankkeen päivitetyt yhteystiedot

 

Kehityspäällikkö Johanna Ritvanen, p. 040 548 5906
Suunnittelija Oskari Orvasto, p. 040 480 6395
Suunnittelija Henna Haltia, p. 040 673 7661

IT projektipäällikkö Juhani Anttonen, p. 040 673 9609

Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Avainsanat: Kompassi