Kotihoito

Kotihoito

Kotihoito on asiakkaalle kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja /tai sairaanhoitoa sekä ohjausta ja neuvontaa.

Maakunnan kotihoidon palveluja voivat saada ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja henkilöt, jotka toimintakyvyn laskun vuoksi eivät selviydy itsenäisesti, omaisten tai läheisten tuella tai jollakin muulla tavalla tuettuna omassa kodissaan. Kotihoidon palveluita voit saada, mikäli tarvitset tukea esimerkiksi syömisessä ja peseytymisessä.  Mikäli asiakkaalla on ympärivuorokautinen hoidon tai hoivan tarve, on hänellä oikeus saada palvelua myös yöaikaan. Kotihoito voi perustellusta syystä olla myös määräaikaista, tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi terveydelliset tai sosiaaliset syyt, arviointi ja kuntoutus. 

Tulosta tämä sivu