Kotipalvelu

Kotipalvelu

 

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Mikäli toimintakykysi on heikentynyt sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn perusteella siten, että tarvitset apua selviytyäkseen arjen tehtävistä ja toiminnoista, kysy mahdollisuudesta saada kotipalvelua maakunnan palveluna asiakasohjaajalta 

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja ->näistä painamalla siirtyy omille sivuille???. 

Tukipalveluita myönnetään, kun asiakas ei pysty kuntoutumaan tai itse suoriutumaan arkipäivän askareista. Tukipalvelut voivat olla myös määräaikaisia ja myönnetään toistaiseksi. Myönnettyjä palveluita tarkistetaan säännöllisesti ja aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa.

Tulosta tämä sivu