Kotona toteutettava kuntouttava arviointijakso

Kotona toteutettava kuntouttava arviointijakso

Kotikuntoutus on kaikkea sitä toimintaa, joka edistää tai ylläpitää ikäihmisen toimintakykyä ja tapahtuu hänen omassa asuin- / elinympäristössään. Kuntoutus voi olla toimintaa, joka edistää henkilön hyvinvointia ja kohdistuu kaikkiin hänen toimintakykynsä osa-alueisiin.

Palvelutarpeen arviointikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, riskitekijöitä, apuvälinetarvetta, terveydentilaa, asumista, asuinympäristöä, sosiaalisia verkostoja ja palvelujen saatavuutta sekä omaisten/läheisten osallistumista. Kuntouttava arviointijakso on edellytyksenä säännöllisille kotiin tuotaville palveluille.  

Tulosta tämä sivu