Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevat palvelut

 

Liikkumisessa kannattaa hyödyntää julkista liikennettä sekä erilaisia palvelulinjoja esimerkiksi kutsuohjattua palvelulinjaa tai kimppataksia.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Palvelun saaminen edellyttää, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa. Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu:

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua, kuten taksikortti, myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu:

Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelun myöntämisen perusteena on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelua hakiessa vaaditaan myös lääkärinlausunto.

Tulosta tämä sivu