Perhehoito

Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai huolenpidon järjestämistä perhehoitajan omassa kodissa, ammatillisessa perhekodissa tai hoidettavan kotona. Jos hoito tuodaan hoidettavan kotiin, se on yleensä tilapäistä tai osa-aikaista. Perhehoito voi olla lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Perhe-hoito voi olla ympärivuorokautista tai osavuorokautista.

Perhehoito sopii henkilöille, jotka selviävät kotona asumisesta vielä osittain eivätkä tarvitse kahden ihmisen apua henkilökohtaisista arjen toimista selviytyäkseen. Perhehoito sopii myös sellaisille ikääntyneille, jotka kaipaavat tai haluavat elää muiden ihmisten kanssa yhdessä.

Perhe-hoidossa oleva ikääntynyt on muihin perhekodin asukkaisiin nähden yhdenvertaisessa ase-massa. Asukkaalla on oikeus kalustaa ja sisustaa oma huoneensa. Esteettömyydestä ja ikääntyneen turvallisuudesta on huolehdittava hyvin.

lähde:
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/ikaantyneiden-palvelut/opas/ikaantyvalle-uusi-koti1/ikaantyvan-perhehoito

https://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito/ikaihmiset

Perhehoidon koordinaattori. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö.

PL 12, 20781 Kaarina

p. 050 408 3825

maarit.haverinen@kaarina.fi

Perhehoitoyksikkö Facebookissa

Tulosta tämä sivu