Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, joilla toimintakyky heikentynyt niin, että he eivät selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti omaisten eikä kotiin tuotavien palveluidenkaan turvin. Muuttaminen tehostettuun palveluasumiseen edeltää ikääntyneen henkilön laaja-alainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Arviointi toteutetaan vuorovaikutuksessa ikääntyneen henkilön kanssa ja hänen omia näkemyksiään kunnioittaen. Myös läheisten näkemykset otetaan huomioon.

Tulosta tämä sivu