Henkinen hyvinvointi

Henkinen hyvinvointi

Sivusto on kehityksen alla

Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ennaltaehkäisee yksinäisyyttä. Mielekäs tekeminen, sosiaalisten suhteiden ylläpito, turvallisuuden tunne ja terveys sekä hyvä olo ovat tärkeitä tekijöitä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Jokaiseen elämään kuuluu vaiheita, joissa omat voimat eivät tunnut riittävän. Hakemalla apua ongelmiin ne eivät pääse kasvamaan isoiksi. Läheisten tai ammattilaisten tuki auttaa elämäntilanteiden ja -vaiheiden muuttuessa, esimerkiksi uuteen tilanteeseen sopeutuessa. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta harrastusta, osallistua erilaisiin hyvinvointia edistäviin ja ylläpitäviin ryhmiin tai kokeilla vapaaehtoistyön tekemistä. 

Käytä ylhäällä olevaa sinistä palkkia: SIIRRY SELAAMAAN PALVELUNTUOTTAJIA

 

Tulosta tämä sivu