Kodin turvallisuus ja apuvälineet

Kodin turvallisuus ja apuvälineet

Toimiva koti lisää turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa itsenäisen kotona selviytymisen. Pienetkin turvallisuutta lisäävät muutokset kodissa voivat olla riittäviä tapaturmien ehkäisykeinoja.

 

Tulosta tämä sivu