Liikenne ja kuljetus

Liikenne ja kuljetus

Sivusto on kehityksen alla

Liikkumisessa kannattaa hyödyntää julkista liikennettä sekä erilaisia palvelulinjoja.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua, kuten taksikorttia, myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelun myöntämisen perusteena on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelua hakiessa vaaditaan myös lääkärinlausunto.

Tulosta tämä sivu