Mikä on KomPAssi?

Mikä on KomPAssi?

KomPAssi- hanke toteutui osana STM:n kärkihanketta I&O hankkeena eli "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa"

KomPAssin toimintamallin tarkoituksena on antaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen tietoa erilaisista palveluista. Asiakasneuvonta.fi sivustolle on koottu palveluja ensisijaisesti iäkkäille. Sivuston ylläpidon kustantavat kaikki Varsinais-Suomen kunnat. Palvelutuottajat vastaavat tuottamistaan palveluista ja laadusta sekä sivustolla olevan tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaana, jos havaitsette huonoja käytäntöjä, ottakaa yhteyttä ensisijaisesti kuluttajasuoja-asiamieheen tai voi myös ottaa yhteyttä kompassi@turku.fi

Asiakasneuvonta.fi -nettisivu on osa Varsinais-Suomen keskitetyssä asiakas- ja palveluohjaushankkeessa, KomPassissa, kehitettyä mallia iäkkäiden keskitetystä neuvonta- ja palveluohjauksesta. KomPAssi-hankkeen tavoitteena on ollut mm. kehittää iäkkäiden neuvonta- ja palveluohjausta ja omaishoidon palveluiden monipuolistamista. Hankkeessa olivat mukana kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa sekä järjestöjä. Hanke oli osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – kärkihanketta, I&O. Hanke päättyi marraskuussa 2018. 

Kehittämistyö jatkuu. Kehittävän henkilöstön tehtävänä on huolehtia KomPAssin toimintamallin ylläpidosta, johtaa ja organisoida jatkokehitystä kuntien organisaation ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdenmukaisesti valtakunnalliset linjaukset huomioiden. Henkilöstö toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien ammattilaisten, asiantuntijoiden ja vanhustyön esimiesten ja päälliköiden sekä henkilöstön kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään paikallista osaamista sekä tietoa tukien kuntia toiminnan muutoksessa.

Neuvontaa ja ohjausta: valitse sinulle sopivin tapa olla yhteydessä asiakasohjaajaan!


Puhelimitse arkisin klo 9-15 puh. 02 262 6164

Asiakaschat palvelee arkisin klo 9-15 täällä: Chat-keskusteluun

Yhteydenottopyyntö
Pyydä yhteydenottoa, niin otamme sinuun yhteyttä! Yhteydenottopyyntö

Neuvontapisteet/Lähikompassit

Neuvontapisteissä voit keskustella asiakasohjaajan kanssa kasvotusten aukioloaikojen puitteissa. Osa neuvontapisteistä palvelee ilman ajan varausta. Voit myös varata tapaamisajan! 

Palautetta?
Palautetta voi antaa täällä: Palautelomake

Tulosta tämä sivu