Omaishoito

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilökohtaisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen avulla. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää päivittäin huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestään, joka ei sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä henkilökohtaisen avun tarpeesta johtuen selviydy arjessaan omatoimisesti.

Omaishoitotilanteita on monenlaisia ja hoitotilanne voi tulla perheen elämään eri vaiheissa. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen vuoksi tai äkillisesti esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden vuoksi. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

 Käytä ylhäällä olevaa sinistä palkkia: SIIRRY SELAAMAAN PALVELUNTUOTTAJIA

Tulosta tämä sivu