Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen. Valtuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioi-taan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Edunvalvontavaltuutus on kirjallinen asiakirja, jonka testamentin tapaan tulee olla tietynlainen. Valtakirjalla valtuutettu henkilö nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtakirjassa määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee eli mitä toinen henkilö on oikeutettu huolehtimaan valtakirjan käyttöönottamisen jälkeen. Valtakirjan laatimiseen kannattaa pyytää apua asiantuntijalta.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sitten, kun maistraatti on vahvistanut sen. Jos edunvalvonta-valtuutuksen tehnyt henkilö tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, valtuutettu pyytää maistraattia vahvistamaan valtakirjan. Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asi-oistaan. Maistraatti valvoo tarvittaessa valtuutetun toimintaa.

Lisätietoja:
https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvontavaltuutus/

Tulosta tämä sivu