Hoitotahto

Hoitotahto

Hoitotahdolla tarkoitetaan tahdon ilmaisua, jossa voit määritellä tahtosi omasta hoidostasi, jos vakavan sairauden, onnettomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun syyn vuoksi menetät oikeustoimikelpoisuutesi.

Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon liittyviä asioita kuin vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta.

Lue lisää:
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/lomakkeet/hoitotahto

Tulosta tämä sivu