Usein kysytyt kysymykset

Palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää asiakasneuvonta.fi sivuston palveluntuottajan julkaisukanavaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajan on oltava laillinen ammatinharjoittaja ja täysi-ikäinen. Rekisteröityessään palveluntuottaja saa oikeuden kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan. Palveluntuottaja sitoutuu säilyttämään profiilitunnuksensa huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, etteivät tunnukset joudu ulkopuolisten käyttöön. Palveluntuottaja on vastuussa profiilinsa käytöstä. Palveluntuottaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään tietonsa ajan tasalla. Palveluntuottaja voi julkaista palvelunsa ilmaiseksi sivustolla.

Mitä tarkoittaa arvonlisäveroton palvelu?

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että asiakas ei maksa palvelua ostaessaan vero-osuutta.

Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Voit ostaa sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen.

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on erinomainen keino varautua tulevaisuuteen. Edunvalvontavaltakirjassa nimeät  valitsemasi henkilöt hoitamaan asioitasi ja päättämään puolestasi, jos lääkäri toteaa sinut kyvyttömäksi huolehtimaan omista asioistasi. Se päivätään, allekirjoitetaan ja todistetaan, ja sitä säilytetään pahan päivän varalle. Tarpeen mukaan edunvalvontavaltakirjaa päivitetään.  Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi. Valtakirjan lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asioistaan. Valtakirja löytyy Digi- ja väestötietovirasto, joka valvoo tarvittaessa valtuutetun toimintaa. Linkki: Digi- ja väestötietovirastoa 

Miksi tarvitset edunvalvontavaltakirjan

  1. Haluat itse päättää, kuka hoitaa sinun asioita ja pystyty vaikuttamaan siihen miten ne hoidetaan siinä tilanteessa, jossa et itse pysty päättämään omista asioistasi. Edunvalvontavaltakirjan mukaisesti päätöksenteko on sellaisen ihmisen käsissä, johon juuri sinä luotat.
  2. Jos toimintakykysi heikkenee ja haluat helpottaa etkä hankaloittaa läheistesi arkea kannattaa tehdä edunvalvontavaltakirja, myös siis läheistesi vuoksi. 
  3. Olet oman elämäsi paras asiantuntija ja haluat ennakoida ja varautua, jos sinulle sattuu jotakin.  
Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää palveluntuottajalta palvelun käyttö, mikäli käyttöehtoja rikotaan. Palvelutarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakasneuvonta.fi- sivustolla ja ajantasaiset ehdot löytyvät sivustolta. Palveluntarjoajalle ei aiheudu korvausvelvollisuutta missään olosuhteissa. Palveluntuottajalle ilmoitetaan muutoksista välittömästi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sivuston sisältöä, mutta tuottaja huolehtii omien tietojensa oikeellisuudesta. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu esimerkiksi päivitysten ajaksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja huolehtii siitä, että palvelu täyttää tietoturvavaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien, kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.   

Milloin voin hyödyntää kotitalousvähennystä?

Voit hyödyntää kotitalousvähennystä useita palveluja ostaessasi. Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teetät kotona, vapaa-ajan asunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa. Kotitaloustyötä on esimerkiksi kotipalvelu, siivous tai asunnon remontointi.

Kotitalousvähennystä voi saada:

•remonttityöstä

•siivous- ja kotitaloustyöstä

•hoito- ja hoivatyöstä

Kotitalousvähennys myönnetään vain työn osuudesta. Et voi saada vähennystä oman työn osuudesta etkä esimerkiksi työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvikkeista.

Kotitalousvähennystä haetaan verotuksen yhteydessä. Voit saada vähennyksen jo kuluvan vuoden verokortille. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa vähennyksen veroilmoituksen tietoihin, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen tarkistettavaksi.

Mitä on palvelusetelit?

Palveluseteli tarkoittaa kunnan sitoumusta maksaa yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta tietty kunnan määrittämä osuus palvelusi kustannuksista. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joilta voit palveluita ostaa.

Kunnan työntekijä myöntää arviokäynnin tai muulla tavalla suoritetun arvion perusteella palvelusetelin. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain palvelusetelissä määriteltyjä palveluita. Palvelusetelistä voi kieltäytyä, jolloin kunta ohjaa sinut vastaavaan muuhun palveluun.

Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Palveluseteleitä voi saada esimerkiksi siivoukseen, henkilökohtaiseen apuun, kotihoitoon, suun terveydenhuoltoon ja omaishoitoon. Lisäksi rintamaveteraanit voivat saada palvelusetelillä mm. ateriapalveluita ja jalkojen hoitoa.

Asiakkaan tai hänen läheisensä on mahdollista (ei välttämätöntä) seurata PSOP-järjestelmästä (palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä) esim. toteutuneita palvelukäyntejä, joita palveluntuottajan pitää järjestelmään kirjata.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on Espoon, Kouvolan, Oulun, Turun ja Tampereen kaupunkien yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen tietojärjestelmä hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi. Varsinaissuomen kunnista järjestelmässä on mukana Kaarina, Lieto ja Turku.