Usein kysytyt kysymykset

Mitä on palvelusetelit?

Palveluseteli tarkoittaa kunnan sitoumusta maksaa yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta tietty kunnan määrittämä osuus palvelusi kustannuksista. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joilta voit palveluita ostaa.

Kunnan työntekijä myöntää arviokäynnin tai muulla tavalla suoritetun arvion perusteella palvelusetelin. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain palvelusetelissä määriteltyjä palveluita. Palvelusetelistä voi kieltäytyä, jolloin kunta ohjaa sinut vastaavaan muuhun palveluun.

Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Palveluseteleitä voi saada esimerkiksi siivoukseen, henkilökohtaiseen apuun, kotihoitoon, suun terveydenhuoltoon ja omaishoitoon. Lisäksi rintamaveteraanit voivat saada palvelusetelillä mm. ateriapalveluita ja jalkojen hoitoa.

Asiakkaan tai hänen läheisensä on mahdollista (ei välttämätöntä) seurata PSOP-järjestelmästä (palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä) esim. toteutuneita palvelukäyntejä, joita palveluntuottajan pitää järjestelmään kirjata.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on Espoon, Kouvolan, Oulun, Turun ja Tampereen kaupunkien yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen tietojärjestelmä hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi. Varsinaissuomen kunnista järjestelmässä on mukana Kaarina, Lieto ja Turku.

Palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää asiakasneuvonta.fi sivuston palveluntuottajan julkaisukanavaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajan on oltava laillinen ammatinharjoittaja ja täysi-ikäinen. Rekisteröityessään palveluntuottaja saa oikeuden kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan. Palveluntuottaja sitoutuu säilyttämään profiilitunnuksensa huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, etteivät tunnukset joudu ulkopuolisten käyttöön. Palveluntuottaja on vastuussa profiilinsa käytöstä. Palveluntuottaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään tietonsa ajan tasalla. Palveluntuottaja voi julkaista palvelunsa ilmaiseksi sivustolla.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää tuottajalta palvelun käyttö, mikäli käyttöehtoja rikotaan. Palvelutarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakasneuvonta.fi- sivustolla ja ajantasaiset ehdot löytyvät sivustolta. Palveluntarjoajalle ei aiheudu korvausvelvollisuutta missään olosuhteissa. Palveluntuottajalle ilmoitetaan muutoksista välittömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sivuston sisältöä, mutta tuottaja huolehtii omien tietojensa oikeellisuudesta. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa.  Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu esimerkiksi päivitysten ajaksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja huolehtii siitä, että palvelu täyttää tietoturvavaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien, kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.