Andlig välfärd

Andlig välfärd

Meningsfull sysselsättning, upprätthållande av sociala förhållanden, säkerhetskänsla och hälsa samt välmående är viktiga faktorer för ett mentalt välbefinnande. Det finns faser i allas liv då det känns som att de egna krafterna inte räcker till. Närståendes eller yrkespersoners stöd hjälper när livssituationer och -perioder förändras, till exempel när man anpassar sig till en ny situation. Det är aldrig för sent att börja en ny hobby, delta i olika slags grupper som främjar och upprätthåller välbefinnandet eller pröva att göra frivilligarbete. När man söker hjälp för problemen blir de inte för stora. Det lönar sig att prata om ämnet med klienthandledaren.

Använd det blå fältet ovan: GÅ TILL SERVICEPRODUCENTERNA 

Skriv ut denna sida