Ansökan som tjänsteoperatör i KomPAssi

Mata in kontaktpersonens kontaktuppgifter nedan. De inmatade kontaktuppgifterna bildar användarnamnet till KomPAssi-tjänsten.
Kontaktpersonens e-postadress måste i detta skede vara samma som aktörens e-postadress. Denna fylls i automatiskt i enlighet med aktörens e-postadress.