Hälsa

Hälsa

Alla upplever och bedömer sin hälsa på sitt eget sätt och därför kan en persons upplevda hälsa avvika från till exempel en läkares bedömning. Vi kan känna oss friska även om vi har svåra skador eller sjukdomar. Ju mer vi känner att vi har kontroll över vårt eget liv, desto bättre upplever vi ofta vår hälsa.

Använd det blå fältet ovan: GÅ TILL SERVICEPRODUCENTERNA 

Skriv ut denna sida