Register as a KomPAssi service provider

Enter your contact information below. This information is used to create an account to KomPAssi service.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen pitää tässä vaiheessa olla sama kuin toimijan sähköpostiosoite. Tämä täytetään automaattisesti toimijan sähköpostiosoitteen mukaan.