Vård av närstående

Vård av närstående

Närståendevård betyder vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller långtidssjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. En närståendevårdare är en person som tar hand om en familjemedlem eller annan anhörig som på grund av en sjukdom, handikapp eller annat speciellt personligt hjälpbehov inte kan klara sig självständigt i vardagen.
Det finns olika slags närståendevårdssituationer och en vårdsituation kan uppstå i olika skeden i familjens liv. Vårdrelationen kan utvecklas långsamt när vårdtagarens hjälpbehov ökar eller plötsligt till exempel på grund av en sjukdom eller olycka.
Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och service till stöd för närståendevården.

Använd det blå fältet ovan: GÅ TILL SERVICEPRODUCENTERNA 

Skriv ut denna sida